heliosfera

f
Astronomia

Regió que envolta el sistema solar, caracteritzada per una densitat d’energia del vent solar superior a la del medi interestel·lar.