Hendrik Conscience

(Anvers, 1812 — Brussel·les, 1883)

Hendrik Conscience

© Fototeca.cat

Escriptor belga en llengua neerlandesa.

La publicació de De Leeuw van Vlannderen (‘El lleó de Flandes’, 1838), novel·la històrica a la manera de Walter Scott, obtingué un gran ressò i serví de base a la reivindicació romàntica del neerlandès. Escriví gairebé un centenar de novel·les històriques i rurals, entre les quals Jacob van Artevelde (1849) i De loteling (‘El conscrit’, 1850), una història de Bèlgica i reculls de contes i narracions populars..