Henri Rousseau

(Laval, 21 de maig de 1844 — París, 2 de setembre de 1910)

Estiu , d’Henri Rousseau

© Corel Professional Photos

Pintor francès, anomenat també le Douanier .

A partir del 1884 es dedicà totalment a la pintura. La seva obra és una mescla d’ingenuïtat i lucidesa —a vegades sembla donar testimoni de visions extàtiques— que obria un nou àmbit en l’art que es configurava. Les seves imatges de guerra: La guerra (1894, Musée d’Orsay), visions nocturnes: Gitana adormida (1897, Museum of Modern Art, Nova York), selves tropicals: Selva verge al capvespre (1907) i retrats: Apollinaire i Marie Laurencin (1909, Kunstmuseum, Basilea, així com l’anterior) mostren un trencament amb l’ús rígid de la raó i una quasi absoluta manca de convencionalismes culturals. Amb l’èxit de la seva obra, després de la seva mort, s’arribà a l’inici de la gran època de l' art naïf .