Henry Stommel

(Wilmington, Delaware, 1920 — Boston, 1992)

Oceanògraf i meteoròleg nord-americà.

Inicialment es dedicà a l’astronomia, però a l’inici dels anys quaranta s’interessà per l’oceanografia. Desenvolupà la primera teoria sobre el corrent del Golf (1948), i també presentà el seu model de circulació abissal de l’oceà al començament dels anys seixanta. Fent ús dels principis físics desenvolupà models numèrics senzills amb la finalitat d’entendre la dinàmica dels oceans. Malgrat que no obtingué un doctorat, totes les seves investigacions han ajudat a comprendre millor la dinàmica de l’oceà.