Hermann Keyserling

(Könno, Livònia, 20 de juliol de 1880 — Innsbruck, 26 d’abril de 1946)

El comte Keyserling amb Carles Soldevila

© Fototeca.cat

Filòsof alemany; comte de Keyserling.

Fundador de la Schule der Weisheit, centrà el seu pensament en la recerca del sentit de la realitat, que hom pot descobrir en les diverses cultures de la humanitat, i que havia de dur l’home d’un “coneixement creador” a l’autorealització. Entre les seves obres hi ha Das Gefüge der Welt (‘L’articulació del món’, 1906), Schöpferische Erkentniss (‘Coneixement creador’, 1922) i Kritik des Denkens (‘Crítica del pensament’, 1948). Les seves conferències al Conferentia Club de Barcelona tingueren un ampli ressò en el món cultural català.