Hermenegildo Giner de los Ríos

(Cadis, 1847 — Granada, 1923)

Hermenegildo Giner de los Ríos

© Fototeca.cat

Professor i polític andalús.

Germà de Francisco Giner de los Ríos, sota la influència krausista col·laborà a la Institució Libre de Enseñanza. Exercí el magisteri en diversos instituts d’Espanya. Milità dins el partit republicà i en el radical, i en més d’una ocasió fou elegit diputat a corts i conseller municipal. La seva actuació dins la comissió de cultura de l’ajuntament de Barcelona es caracteritzà per l’especial impuls que donà a la infraestructura escolar (construcció d’escoles, millorament de les condicions, renovació del material d’ensenyament, etc.) i a les colònies, biblioteques i caixes d’estalvis escolars i per les campanyes entorn del laïcisme, on sempre defensà el criteri de neutralitat religiosa.

Escriví sobre art (Filosofía y arte i Teoría del arte e historia de las bellas artes en la antigüedad) i pedagogia (Resumen de psicología, 1904; Preceptos pedagógicos para el profesorado de las escuelas libres, neutrales o laicas, 1913).