Hermes

les Danaides
Δαναΐδες (el)
(Roma, segle II — Roma, segle II)

Escriptor cristià i pare apostòlic.

És autor d’un llibre apocalíptic, el Pastor, d’estil autobiogràfic fingit, comptat per alguns autors antics entre els llibres canònics. Constitueix una font important per a la història de la penitència (defensa una sola possibilitat de reconciliació després del baptisme).