Herning

Ciutat de l’amt de Ringkøbing, Dinamarca, al centre de Jutlàndia.

Hi ha indústria tèxtil, té mines de lignit i és un nus de comunicacions de carretera i ferrocarril.