hexadecimal

adj
Electrònica i informàtica
Matemàtiques

Dit del sistema de numeració de base setze.

És emprat en informàtica per a transciure un nombre format per moltes xifres binàries 1 i 0. Hom agrupa els bits de 4 en 4, i per a representar les xifres de més enllà del 9 són emprades les lletres majúscules A, B, C, D, E, F. Així, el nombre 0101 1010 1110 1111, de 16 bits, és escrit 5AEF. De fet, és un sistema d’escriptura condensada i no de codificació.

Sistema hexadecimal

xifra hexadecimal representació binària valor decimal
0 0000 0
1 0001 1
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
8 1000 8
9 1001 9
A 1010 10
B 1011 11
C 1100 12
D 1101 13
E 1110 14
F 1111 15