hidrònim

m
Geografia
Lingüística i sociolingüística

Topònim d’un curs d’aigua o d’un estany o llac.