Hildesind

(?, segle X — ?, segle X)

Primer abat de Sant Pere de Rodes.

Fill de Tasi, fundador del monestir, aquest el creà abat entorn del 944. El 948, juntament amb el seu pare, féu una donació de béns a Acfred, abat de Banyoles, per tal d’obtenir la renúncia d’aquesta abadia sobre el seu monestir. El rei Lluís IV sancionà, amb un precepte del mateix any, la transacció, i concedí a Hildesind i a Tasi la immunitat reial per a Rodes, la confirmació dels seus béns i la lliure elecció de l’abat. Sota el seu govern l’abadia prengué una gran volada; el 953 es trobava a Laon, on obtingué un nou precepte reial per a la seva abadia, i el 974 féu un viatge a Roma, on el papa Benet VI li lliurà una butlla de privilegis.