hilemorfisme

m
Filosofia

Doctrina segons la qual els cossos són constituïts per dos principis interns: matèria i forma.

Principis metafísics de tot ésser, la matèria és informe i determinable, i la forma n'és la determinació. Els cossos així constituïts reben llurs propietats quantitatives de la matèria i llurs propietats qualitatives de la forma. L’hilemorfisme, aristotèlic, pervisqué durant segles mitjançant l’escolàstica i, sobretot, el tomisme.