Himeri

Eumeri

(?, segle IV — ?, segle IV)

Arquebisbe de Tarragona.

Poc abans del 384 escriví al papa Damas un memorial sobre diverses qüestions de disciplina eclesiàstica. Mort aquest, el successor Sirici li envià una llarga carta (la primera decretal pontifícia conservada) on resolia aquests afers i li encarregava de fer-los complir arreu d’Hispània. Aquesta delegació papal ha estat la base més forta de l’origen del primat a favor dels arquebisbes de Tarragona.