hipocamp

m
Anatomia animal

Eminència blanca, allargada i semicircular que ocupa la part externa del diverticle esfenoidal de cadascun dels ventricles laterals del cervell.

És anomenat també hipocamp major o banya d’Ammó.