hipoglucemiant

m
adj
Farmàcia

Dit del fàrmac que té la propietat de disminuir el nivell de glucosa a la sang.