Histoire naturelle

Obra de caràcter enciclopèdic concebuda i iniciada pel comte de Buffon .

Consta de 44 volums i fou publicada a París del 1749 al 1804. Un assaig metodològic que esbossa els principis per a l’estudi de la història natural obre el primer volum i justifica la totalitat de l’obra. En els volums següents hi ha tractats sobre cosmologia, geologia, mineralogia, biologia de l’home i dels animals vertebrats i un llarg estudi dels ocells. L’obra, situada en el corrent de l’enciclopedisme, és considerada un precedent del mètode experimental.