Hobart

Capital de l’estat de Tasmània, Austràlia.

És situada al SE de l’illa. Exporta fruita i fusta, i hi ha indústria metal·lúrgica del coure, del zinc i de l’alumini, mecànica, serradores, de pasta de paper i tèxtil.