homenatge

m

Acte de respecte, de veneració, etc, envers una persona.