Hugh Longbourne Callendar

(Hatherop, Gloucestershire, 1863 — Ealing, 1930)

Físic i enginyer anglès.

Estudià determinats fenòmens de la termodinàmica especialment relacionats amb els enginys de vapor d’aigua des del vessant experimental. Introduí el termòmetre de resistència de platí, molt més exacte que els anteriors, i proposà l’equació d’estat que porta el seu nom (equació de Callendar).