Hugo de Vries

(Haarlem, 1848 — Luntern, 1935)

Hugo de Vries

© Fototeca.cat

Botànic neerlandès.

Professor a la Universitat d’Amsterdam des del 1878 fins al 1918, no deixà de fer experiments sobre plantes fins el darrer dia de la seva vida. El 1900 redescobrí les lleis de la hibridació formulades per Mendel 35 anys abans. Poc temps després exposà, al seu llibre Die Mutationstheorie (‘La teoria de les mutacions’, 1901-03), el resultat de nombroses observacions sobre diferents generacions d' Oenothera , vegetal d’origen americà. Havia descobert la variació brusca de les espècies, i pogué formular una nova teoria de l’evolució basada en les mutacions, teoria que fou desenvolupada en el llibre Species and varieties, their origen by mutation (‘Espècies i varietats: llur origen per mutació’, 1904).