Iaşi

Jassy

Capital del judeţ homònim, Romania, antiga capital de Moldàvia, situada a la vora del Bahlni.

És un nucli industrial (indústria tèxtil, alimentària, mecànica i química) i centre comercial i cultural: té universitat, fundada el 1860, i institut politècnic, fundat el 1912. Fou el centre administratiu, intel·lectual i religiós de Romania del 1565 al 1858. Es destaca, entre els monuments, l’església dels Tres Jerarques (ss XVII-XIX).