idees

f
pl

Conjunt de creences, d’opinions, d’un individu o d’un grup social, en política, religió, etc.