ídol

m

Persona o cosa que és objecte d’un culte, excessivament estimada.