Il Vignola

(Vignola, Emília, 1 d’octubre de 1507 — Roma, 7 de juliol de 1573)

Nom amb què és conegut Jacopo Barozzi, arquitecte i teòric italià.

Es formà a Bolonya, sota l’influx de Serlio, i viatjà a Roma (~1543), on fou secretari de l’Accademia Vitruviana i inicià el tractat Regola delli cinque ordini d’architettura (1562), el qual esdevingué més tard el corpus academicista més professat. Amb tot, els edificis que bastí mostren una notable originalitat i llibertat formal. Després d’un viatge a Fontainebleau, l’any 1550 era novament a Roma, on es convertí en l’hereu d’Antonio Sangallo el Jove. Entre les seves obres cal destacar el Palazzo Farnese, a Caprarola (1559), iniciat per B.Peruzzi i després continuat per Sangallo, i l’església del Gesù (1568), la qual esdevingué el prototip dels temples que aixecà la Contrareforma.