imatge

f
Física

Diferents formes de formació de la imatge

© Fototeca.cat

Figura formada pel conjunt d’interseccions dels raigs lluminosos procedents de cadascun dels punts d’un objecte ( imatge real ), o bé formada pel conjunt d’interseccions de les prolongacions dels raigs lluminosos ( imatge virtual ), després d’ésser modificada llur trajectòria en incidir en un sistema òptic o en travessar-lo.

Les imatges reals poden ésser recollides per una pantalla, mentre que les imatges virtuals han d’ésser observades directament, col·locant l’ull en la trajectòria dels raigs, modificada pel sistema òptic. Les imatges donades per objectes reflectits en un mirall pla són sempre virtuals. Si el sistema òptic és un mirall corb o una lent, les imatges seran reals o virtuals, segons la posició relativa de l’objecte i el focus del sistema.