imatges d’alt rang dinàmic

High Dynamic Range(en), HDR (en)

f
pl
Fotografia

Tècnica fotogràfica basada en la superposició de diferents fotografies d’una mateixa escena, fetes des del mateix punt i amb el mateix enquadrament, però amb exposicions diferents.

Permet aconseguir el màxim detall tant a les zones de llums altes com a les de llums baixes i superar, d’aquesta manera, les limitacions dels sensors digitals per captar imatges amb alt contrast.