Imre Lakatos

(Hongria, 1922 — Londres, 1974)

Filòsof de la ciència hongarès.

La seva tesi doctoral, publicada en quatre articles en 1963-64 sota el títol Proofs and Refutations (reeditats en forma de llibre el 1976), marca l’inici d’una metodologia d’anàlisi de la història de la ciència que, bé que originalment pretenia l’aplicació de les idees popperianes a la història de la matemàtica, revela un dinamisme intern de l’acte de la creació científica ben diferent de la recerca lineal de la no-contradicció lògica. Aquesta metodologia, que aprofundeix en el seu article History of Science and its Rational Reconstructions (1972) l’assimila a altres autors postpopperians com ara T.S.Kuhn, P.K.Feyerabend, S.Toulmin i N.R.Hanson, interessats més en la reconstrucció dels programes de recerca que guien l’activitat científica que en el seguiment del procés d’acumulació lògica de veritats. Mort prematurament, els seus escrits han sortit a la llum en dos volums pòstums titulats Philosophical Papers (1978).