índex de construcció

m
Astronàutica

Paràmetre adimensional emprat en tecnologia espacial per a definir la lleugeresa de l’estructura (dipòsits, conductes, motors, superfícies de control, etc) d’un coet.

És donat per s = Ms/(Mo-Mu) = Ms/(Mp+Ms), Ms essent la massa estructural, Mp la massa de propergol, Mo la massa total inicial, i Mu la massa de la càrrega útil.