índex de massa corporal

IMC (sigla)

m
Alimentació

Relació entre el pes i l’alçada d’una persona.

La fórmula per a obtenir-lo és pes actual (en kg) / alçada 2 (en m). És un indicador útil reconegut com a referència internacional per a tipificar l’obesitat. Segons la SEEDO (Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat) un IMC d’entre 18,5 i 24,9 s’associa al pes normal; si aquest és inferior a 18,5, correspon a un pes insuficient; un IMC de 25 a 29,9 es considera sobrepès, i les xifres superiors a 30 corresponen a obesitat. L’IMC no permet distingir entre el pes associat a la massa muscular i l’associat a la massa greixosa, la proporció de les quals pot variar entre individus i poblacions.