indigenisme

m
Política
Antropologia

Tendència política i cultural que revalora la cultura autòctona dels pobles indígenes de l’Amèrica Llatina.