informe

m
Dret processal

Exposició oral que fa el lletrat o el fiscal davant el tribunal que ha de sentenciar o resoldre qualsevol altra qüestió.