informe

informe (es), report (en)
m

Informació, exposició oral o escrita de l’estat, la situació, d’un afer, una institució, una persona, de possibles determinacions a prendre, etc.