instint

m
Psicologia

Facultat que tenen els éssers vius d’actuar d’una manera adequada a cada situació sense haver de recórrer a l’experiència, l’educació o la reflexió.