Institut Català de les Arts del Llibre

Corporació activa a Barcelona del 1898 al 1939, fundada per J.Ll.Pellicer, J.Cunill, J.Casas i Carbó, J.Russell, A.Verdaguer, F.Giró i E.Canivell.

Aglutinava els diferents sectors de les arts gràfiques, i els seus objectius foren crear una escola professional (1905), intervenir en les disposicions administratives i facilitar les relacions professionals i entre industrials, operaris i clients. Publicà, a més de monografies, memòries, etc, la Revista Gráfica (1900-28). Intervingué en la creació de la Cambra Oficial del Llibre (1918), avui INLE.