Institut Menorquí d’Estudis

Fundació pública creada pel Consell Insular de Menorca el 1985 per a fomentar i divulgar treballs d’investigació a l’illa de Menorca.

Publica una col·lecció de clàssics de la cultura menorquina Capcer, i una revista d’història i arqueologia, Mcloussa. Organitza cursos i jornades d’estudi i congressos.