instrument de corda

m
Música

En la classificació segons criteris de praxi orquestral, instrument musical el so del qual és produït per la vibració de les cordes.

Els principals instruments són els de cordes fregades amb arquet (viola da gamba, violí, viola, violoncel i contrabaix), els de cordes pinçades, sigui amb mànec (viola de mà, llaüt, guitarra, mandolina, etc.) o sense (lira, cítara i arpa), els de teclat (espineta, clavecí, etc.) els de cordes percudides (clavicordi i piano). En la classificació segons criteris organològics, coincideixen amb els intruments cordòfons.