intenció

intención (es), intention (en)
f

Orientació de la consciència a la realització d’un acte, o de la voluntat a la consecució d’un fi.