interactiu
| interactiva

adj
Electrònica i informàtica

Dit de les unitats funcionals capaces d’intercanviar informació (de dades o de control) amb l’usuari durant el seu funcionament o execució.