intercalar

tr

En alguns tipus de codificacions, reordenar els símbols transmesos de forma que si durant la transmissió es perd una part de la seqüència es pugui recuperar aquesta informació processant-ne la resta.

La utilitzen equips d’àudio com el CD i el DAT.