interculturalitat

f
Sociologia

Conjunt de relacions de contacte i d’intercanvi entre cultures diferents.

La interculturalitat no s’ha d’entendre només com el contacte entre dos objectes independents (dues cultures en contacte), sinó com un procés d’interacció en què aquests objectes es constitueixen, a la vegada que es comuniquen.