interès

m

Sentiment egoista que empeny a cercar el profit, la utilitat.