interferometria

f
Física
Tecnologia

Branca de la ciència i de la tècnica que s’ocupa de les interferències i de llurs aplicacions.

La interferometria és àmpliament utilitzada en astronomia per a obtenir imatges d’alta resolució del cel. Això s’aconsegueix combinant el senyal que arriba d’una mateixa font estel·lar a telescopis situats en diferents llocs de la Terra. La interferometria també es fa servir en tectònica de plaques per a mesurar la deriva de les plaques continentals.