International Standard Serial Number

ISSN (sigla)

Número d’identificació unívoc per a les publicacions periòdiques, acceptat internacionalment.

És format per vuit dígits.