intersexualitat

f
Biologia

Fenomen consistent en la presència en un individu de característiques morfològiques de mascle i de femella.

La intersexualitat prové d’una fallada de la relació entre el nombre dels heterocromosomes i el d’autosomes, d’anormalitats hormonals o d’alteracions o extirpacions de les glàndules sexuals.