introspecció

introspección (es), introspection (en)
f

Acció d’examinar-se a si mateix, inspecció dels propis sentiments i pensaments.