invasió

f
Dret

Acció d’abrogar-se facultats o atribucions pròpies d’altres persones.