Io

Ιώ (el)

Filla d’Ínac.

Fou amada de Zeus, motiu pel qual Hera, engelosida, la convertí en vedella. Alliberada per Hermes, arribà a Egipte, on engendrà un fill, mític fundador de Memfis.