io-io

m
Jocs

Joguina consistent en dos discs de fusta, plàstic, etc, units per un eix, que hom fa pujar i baixar mitjançant un fil enrotllat en aquest eix.