irredemptisme

m
Política

Moviment nacionalista que pretén l’emancipació de la dominació estrangera.