Isabel Llorach i Dolsa

(Barcelona, 1874 — Barcelona, 1954)

Figura destacada de la vida cultural i social barcelonina.

Filla del metge Pau Llorach i Malet —creador, amb el seu sogre Tomàs Dolsa i Ricart, de l’Institut Frenopàtic de les Corts (Barcelona)—, de qui heretà una considerable fortuna, principalment la mina d’aigües medicinals de Rubinat (Segarra). Presidí el Conferentia Club (1929), el comitè protector de les Vetllades de Teatre Selecte (1918-21), i organitzà representacions a la seva casa, modernista, de Barcelona, construïda per Puig i Cadafalch, i els Amics dels Museus. Fou membre de l’Associació Wagneriana. Col·laborà al llibre Un siglo de Barcelona, 1830-1930 (1946), dirigit per Carles Soldevila.